Vision

Vår Vision

Självklart har vi en vision med startpunkten i Sverige och Kina. Övriga Norden och resten av Östra Asien är redan i kikaren. Att utöka verksamheten och skapa en järnlänk mellan Sverige och Kina är någonting som skulle resultera i konkurerande priser, utökat sortiment och inte minst ett ovärderligt nätverk av leverantörer. Vårt mål är att försöka eliminera gränserna som finns för import mellan Sverige och Kina, därför finns vi till hands.

Men en vision om att växa är endast möjlig med en bra relation mellan oss, Chimpex, och Er kunder! Därför tar vi varje kund väldigt personligt och förhastar oss inte till nästa nivå först vi vet att Vi och Ni är nöjda. Som sagt i ett nätverk är alla som en gemensam massa och tillsammans kan vi växa större!

Är ni intreserade av att samarbeta och växa tillsammans kontakta oss!

För att förverkliga visionen sträver vi efter:
  • Orubbligt nätverk
  • Förena marknader och sudda gränser
  • Utöka till Norden och hela Östra Asien